Fremtidens måde at organisere sig på

VitaPark vil gerne åbne op for, at man sammen kan organisere og styre huset. Vi foreslår derfor, at man kunne etablere følgende organisatoriske indsatser i Hospitarium. Har du flere idéer, må du meget gerne komme med forslag.

Ressourcebank
Ressourcebanken vil være fyldt med forskellige kompetencer: Unge, ældre, frivillige, arbejdssøgende, skånejobbere osv.

Kreativ andelsbevægelse
Den kreative andelsbevægelse vil være noget vi i fællesskab ejer, drifter og udvikler i de forskellige afdelinger i Hospitarium.

Førerbunker
Førerbunkeren vil være en socialøkonomisk virksomhed, der står for driften, lokalbookning, kantine, caféen, parken, økonomien og bookinger fra refugium.

Har du flere forslag eller vil du gerne være frivillig? Så skal du sende en mail til Stine Jylov på stine.jylov@odder.dk eller tilmelde dig her.