Samskabelse er slet ikke farligt

Odder Kommune inviterede borgerne helt ind i maskinrummet for at udvikle et af kommunens centrale samlingssteder til et folkehus. Resultatet er en ildhu og engagement på tværs af generationer, der smitter af på kommunens fremtidige udviklingsplaner.

Der var travlhed på proceskonsulent Jan Rosenmeiers kontor på VIA University College Aarhus i de første måneder af 2018. Proceskonsulenten med speciale i samskabelse sprøjtede nemlig den ene risikoberegning efter den anden ud, for Odder Kommune og VitaParks daglige leder, Stine Jylov, ville være 140 procent sikker på, at intet – som i INTET – måtte gå galt i kommunens helt nye satsning, samskabelsesproces.

  • Det er ikke småting, vi har lært af denne proces. Alt, hvad vi forestillede os af mulige og umulige scenarier, som kunne ende grueligt galt, viste sig helt overflødigt. Det er nemlig meget nemmere, end man umiddelbart regner med, at inddrage borgerne i udviklingsarbejdet, siger Stine Jylov.

Hun understreger dog, at det nemme er at arbejde med borgerne i processen, men det er kun nemt, fordi man har lavet sit forarbejde godt og har udarbejdet et seriøst og professionelt procesdesign, opstillet et helt klart mål for processen, samt forholdt sig respektfuld til den tid, deltagerne investerer i processen.

Det nye sort

Stine Jylov har i hele sit arbejdsliv arbejdet med at udvikle projekter og mennesker og med at få dem til at bevæge sig. Med en uddannelse som bl.a. cand.mag i nordisk sprog og litteratur, dramaturg, coach og innovationsagent har hun dog undervejs i processen oplevet at bevæge sig fra traditionel planlægningstankegang til reel samskabelse.

Hun ved derfor om nogen, at samskabelse er det nye sort, når vi taler borgerinvolvering og kommunal udvikling anno 2018. Som leder af VitaPark, Odder Kommunes tidligere centralsygehus, der i 2012 genopstod som kreativt udviklingshus med kultur, erhverv og sundhed som omdrejningspunkter, har hun i løbet af dette forår iværksat kommunens første ligeværdige tværgående samskabelsesproces.

Målet er at videreudvikle VitaPark og ikke mindst at få inddraget de rum i det tidligere centralsygehus, som stadig står tomme hen.

  • Vi havde umiddelbart håbet på 100 deltagere. Vi fik 70. Til gengæld fik vi borgere i alle aldre, fra alle sociale lag, mænd og kvinder, med og uden handicap, men alle med det samme brændende ønske – at skabe et fællesskab til gavn for alle kommunens borgere, forklarer hun.

Et bæredygtigt folkehus

Og hvad har Odder Kommune og VitaPark så fået ud af at skabe sammen med borgerne?

  • Vi har fået skabt Hospitarium. Et udviklingsprojekt, som vil åbne VitaPark op for alle og skabe et fællesskab, et slags folkehus, og som hviler på bæredygtighed. Det kræver naturligvis tilvænning, at borgerinvolvering ikke længere bare er noget med at aflevere sin holdning og så krydse fingre for, at der bliver lyttet til den. Men at denne form for involvering rent faktisk betyder, at alle er lige ansvarlige for at få det til at lykkes. Men med medejerskab følger også større engagement, siger hun.

På kommunekontoret i Rådhusgade 3 i Odder har de også gjort sig en vigtig lektie af den ligeværdige samskabelsesproces. Det er nemlig slet ikke så farligt at invitere borgerne med ind i maskinrummet.

Vi bryder mure ned

  • Vi har allerede et nyt midtbyprojekt i gang, hvor borgerne er inviteret med helt fra starten til at tænke over, hvordan det skal se ud. Og vi er også begyndt at tænke samskabelse i kommunens skoler. Så jeg tror på, at det vil sprede sig meget mere, siger Stine Jylov og tilføjer:
  • Det kræver bare tilvænning. Men der er ingen diskussion om, at der er værdiskabelse i at samarbejde, og der opstår en større følelse af “vores kommune” og stolthed, når vi bryder murene ned.