Fællesskaber kan noget, det individuelle ikke kan

Samskabelse er det nye buzzord i organisatoriske kredse i disse år. I Odder Kommune har de taget begrebet til det yderste og skabt et fællesskab i byens hjerte, som skaber sociale gevinster.

I Odder Kommune er de ikke bange for at gå helt nye veje for at inddrage borgerne i kommunens udvikling.

I dette forår har helt almindelige borgere, forretningsdrivende, sundhedspersonale, kunstnere, kommunale medarbejdere og rent og skært nysgerrige sjæle været samlet i en fælles proces – at udvikle tomme rum i kommunens tidligere centralsygehus, der i dag hedder VitaPark, til et fælles samlingspunkt for kommunens borgere.

  • Det er ikke usædvanligt, at en kommune forsøger at inddrage sine borgere. Det kan man gøre på mange forskellige avancerede måder – fx gennem brugerrejser, høringsprocesser og måske en skurvogn, hvor man som borger kan indtale sin mening på video. Det usædvanlige her er, at det ikke er kommunen, der er styrende, men borgerne på lige fod med kommunen, og borgerne er med hele vejen under hele processen, forklarer Jens Ulrich, der er ledelseskonsulent på VIA University College, og som har fungeret facilitator på møderne i Odder Kommune.

Ligeværdighed

Metoden hedder samskabelse. Og her der flere tilgange – nogle gange er det kommunen, der spiller en styrende rolle, andre gange har kommunen en mere tilbagetrukket og faciliterende rolle. I Odder Kommune er processen en såkaldt ligeværdig samskabelsesproces.

  • Vi har inviteret meget bredt ind i processen og har også inddraget kommunens medarbejdere. Men vi gør en dyd ud af, at kommunen ikke har en større stemme end borgerne, og at kommunen ikke sidder for bordenden som endelig beslutningstager, forklarer han.

I dag er VitaPark en arbejdsplads for godt 350 medarbejdere, der arbejder inden for erhvervsudvikling, sundhed eller kultur.

  • Kommunen har udstukket de tre ben, erhverv, sundhed og kultur, som rammerne for VitaPark, og det er også fortsat inden for de rammer, at VitaPark skal udvikle sig. Men det er jo ret løse rammer, som levner rum til fortolkning. Som noget helt unikt bruger vi scenariemodeller i processen. Det er normalt noget, der bruges internt som udviklingsredskab, men her har vi taget det med i selve procesarbejdet.

Økonomisk frie rammer

På det økonomiske område skiller processen sig i VitaPark sig også ud fra tilsvarende processer andre steder.

  • Der ligger faktisk ikke et økonomisk budget for, hvad VitaPark skal munde ud i. Det vil sige, at der som sådan ikke er en økonomisk grænse. Det giver meget friere rammer, når det ikke nødvendigvis er kommunen, der skal finansiere det hele. Finansieringen kan lige så vel hentes fra private fonde og puljer, forklarer Jens Ulrich.

Helt ind i maskinrummet

Odder Kommune er ikke alene om at tænke i samskabelsesbaner i disse år. Flere og flere kommuner har taget processen til sig, og selv Nordjyllands Politi har brugt samskabelse til at skabe en tryggere Jomfru Ane Gade.

  • Samskabelse udfordrer den kommunale logik med ikke-kommunal logik og får skabt nyt ejerskab. Det er også det, vi kalder for Ny Velfærd. Udfordringen i disse år er, at flere og flere borgere føler sig for langt væk fra beslutningsprocesserne. Når man åbner op for involverende processer, og man som politiker afgiver noget af sin repræsentative magt til borgerne, er det en måde at trække borgerne med helt ind i maskinrummet. Så ud fra et direkte demokratisk perspektiv er samskabende processer en god udvikling, siger Jens Ulrich.

Sundhed og selvtillid

Samskabelse er også en nødvendig modpol til en mere og mere individualiseret verden, hvor vi har meget fokus på os selv som individer og vores egne snævre interesser.

  • Gennem samskabelse kan vi som borgere se, at der også er noget i de lokale fællesskaber, der kan noget, som det individuelle ikke kan. Fx ved vi, at lokalt forankrede fællesskaber kan skabe social sundhed, selvtillid, bedre integration og rehabiliterende mønstre. Så der er flere gevinster i samskabelse, siger han.

Tilbage i Odder Kommune er målsætningen for samskabelsen sat højt. VitaPark skal være et fyrtårn for omverdenen, der skal sætte Odder Kommune på landkortet.

  • Når man får skabt et VitaPark, som svarer til det, borgerne gerne vil have, er det også et sted, de gerne vil bruge. Så allerede processen er med til at skabe fyrtårnet, siger Jens Ulrich.