VitaPark skal gøre Odder Kommune mere lækker

VitaPark skal forstå at balancere mellem det folkelige og det attraktive, hvis du spørger kommunens udviklingskonsulent. Og så skal kommunen tænke VitaPark ind i en større strategisk satsning på kultur som trækplaster.

På mange måder fungerer VitaPark efter visionen, hvis du spørger Jan Lindegaard Christensen, der er erhvervskonsulent i UdviklingOdder og beboer i den del af VitaPark, der hedder Vokseværket, som UdviklingOdder er udlejer af.

  • Der er et godt og stærkt fællesskab i Vokseværket, og der sker megen vidensdeling her. Men i forhold til sundhedsområdet er berøringsfladen stort set ikke eksisterende. Det handler for en stor del om, at sundhedsvirksomhederne og JOB-centret som organisationer er store og derfor ikke har så udpræget brug for fællesskabet, som de øvrige har, siger han og tilføjer:
  • Det giver en sund kultur, når store og små fungerer side om side med hinanden – men det giver vidt forskellige behov for samvær og aktiviteter for store og små organisationer. Og der eksisterer ikke i dag nogen symbiose eller krydsfelter, hvor de store og de små i dag beriger hinanden gensidigt, som vi kan se det realiseret andre steder.
  • Men hvis ønsket er, at huset skal interagere stærkere sammen, skal vi nok overveje, hvordan vi kan aktivere dette potentiale – som sikkert også i sidste ende kommer til at påvirke sammensætningen af beboere i Vita Park, siger han.

Et dynamisk sted

Han ser frem til samskabelsesprocessen, men håber i den forbindelse, at det bliver i et procesmiljø med en ligeværdig fordeling af private og offentlige virksomheder

  • Jeg synes ikke, at VitaPark skal være et Godsbanen nummer to med værkstedsfaciliteter, for jeg tror, vi skal passe på med at gøre VitaPark for meget til de frivilliges sted og på de frivilliges præmisser.
  • VitaPark skal være med til at gøre Odder Kommune mere lækker og væsentlig for andre borgere i nabokommunerne at følge med i. Profilering via de aktiviteter, der udspringer herfra – der er et uforløst kulturelt overskud i iblandt de kreative mennesker og kreative virksomheder, der bor og lever i Odder Kommune, påpeger han og understreger:
  • Det er vigtigt, at det er ting med en kant, som rækker ud over kommunegrænsen, så skal det nok engagere en masse lokale i tilgift. Det har i øvrigt intet med finkulturelt at gøre, det handler alene om kvalitet i tingene.

Han peger derfor på, at fx Operationsgangen må tilføre Vita Park og hele Kommunen dynamiske aktiviteter. Og gerne aktiviteter, der spiller sammen med og inddrager aktiviteter, natur, kultur i resten af kommunen.

  • Jeg tror på kulturen som trækplaster for Odder, men jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bare bliver VitaPark, der slår på kulturen. Det skal være i en strategisk sammenhæng med, at byen generelt satser på kulturmæssige events, der kan skabe opmærksomhed udefra, siger Jan Lindegaard Christensen.