Der er brug for alle til at udvikle VitaPark

Odder Kommune tager borgerne med helt ind i maskinrummet i udviklingen af VitaPark. En proces, der bringer helt nye og mere direkte dimensioner til borgerinvolvering.

Der tales og skrives meget om demokrati, og hvor meget indflydelse man som borger reelt har på det, der vedtages.

I Odder Kommune har man valgt en helt ny form for borgerinvolvering, der ikke blot lytter til borgernes ønsker, men faktisk inviterer borgerne med ind i selve udviklings- og designprocessen.

Projektet er VitaPark. Byens tidligere sygehus, der for seks år siden blev forvandlet til et summende fællesskab inden for sundhedsfremme, erhverv og kultur. Om end VitaPark er lykkedes med at omdanne et spøgelseshus til en arbejdsplads for ca. 350 mennesker, får det hverken inddraget det omkringliggende samfund eller markeret sig i bevidstheden hos omverdenen godt nok.

Det resultat skal borgerne i Odder Kommune og kommunen forsøge at opnå ved at samarbejde om innovation. I spidsen for processen står VIA University College.

Alle idéer er velkomne

  • Det er simpelthen vigtigt, at vi får så mange borgere som muligt til at involvere sig i det her projekt. Det handler om at få alle idéer og visioner på bordet – uden at tænke begrænsninger – og så udvikle ud fra det, siger Jens Ulrich, der er lektor og ledelseskonsulent på VIA University College og del af den samskabelsesproces, der i løbet af i år vil udspille sig omkring VitaPark.

Naturligvis kan VitaPark ikke blive en grænseløs gavebod. Kommunen har nogle meget overordnede rammer og betingelser, der kan arbejdes inden for. Men inden for disse meget vide rammer er det borgerne, der skal pege på retning- og udviklingsmuligheder for det tidligere sygehus.

  • Man kalder processen for en ligeværdig samskabelse, fordi kommunens rolle er tilbagetrukket og på lige fod med borgernes rolle. Det er en ny form for demokrati, hvor borgerne i langt højere grad er ligeværdige parter under hele tilblivelsesprocessen. I stedet for kommunen er det os som tredje part, der forestår processen, forklarer Jens Ulrich og fortsætter:
  • Det betyder, at kommunen kan holde sig lidt tilbage og ikke spille den ledende rolle, som den ellers ofte gør i denne slags processer.

Det gode eksempel Godsbanen

Gevinsterne er mere engagerede borgere, der i højere grad føler ejerskab for resultatet. Processen er ikke blot forkromede tanker på en tegneblok. Den er i høj grad realiserbar. Et godt og vellykket eksempel er Godsbanen i Aarhus, der har udviklet sig til sin nuværende status gennem en lignende proces med Jan Rosenmeier som facilitator, der sammen med Jens Ulrich skal forestå processen på VitaPark.

  • En af erfaringerne fra Godsbanen er, at det er vigtigt, at så mange borgere som muligt deltager, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater og kommunen, der er involveret.

FAKTA – Sådan opnås den største succes med samskabelse:

  1. Rekrutteringsprocessen er alfa omega. Det er uhyre vigtigt, at så mange som muligt får sat præg på processen, så det ikke kun er Tordenskjolds soldater og kommunens folk.
  2. Det er altafgørende, at de, der tager i processen, holder en så positiv og anerkendende tilgang over for andres holdninger, værdier og ønsker som muligt. Bevar sindet så åbent som muligt.
  3. Hold ud – også når processen er svær. Har man sagt A, må man også sige B. Det gælder ikke kun i forhold til, hvis realiseringsprocessen bliver dyrere, men også i forhold til, hvis man bliver nødt til at give afkald på ønsker, der ikke kan opfyldes.