Et kraftcenter for hele kommunen

Social- og sundhedsdirektør tror på, at VitaPark gemmer på masser af uforløst potentiale.

Da VitaPark åbnede i det tidligere Odder Sygehus, var det med en klar vision om at skabe liv gennem sundhedsfremme, erhvervsliv og kultur. Et langt stykke af vejen er visionen også lykkes. I hvert fald indtil kl. 16, hvor VitaPark forlades af de i alt ca. 350 personer, der har deres daglige arbejdsgang i bygningen.

  • Vi skal jo også gerne have skabt lys i vinduerne om aftenen, og vi vil også gerne drage nogle andre aktører ind i fællesskabet og åbne dørene mere for samtlige Odder Kommunes borgere – også dem, der er udfordret i form af manglende arbejde og psykisk sårbarhed, siger Jette Lorenzen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse i Odder Kommune.

Fællesskab er nøglen

Selv om Jette Lorenzen er direktør for sundhedsområdet i Odder Kommune og derfor som udgangspunkt har sit sundhedsfokus rettet mod de traditionelle KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion, red.), tror hun på, at det gode liv og sundhed i lige så høj grad handler om den mentale sundhed.

  • Jeg tror, det betyder meget mere for sundheden, end vi umiddelbart tror, at være del af et større fællesskab. Det handler for mig om, at vi får brudt ensomheden og isolationen blandt vores borgere og får skabt et miljø, der indbyder alle i nogle mere uformelle rammer, siger hun.

Det er derfor også vigtigt, understreger hun, at hele samspilsprocessen bliver på borgernes præmisser.

  • Det er jo borgerne, der skal få det her til at lykkes. Dem, der skal skabe fællesskaber, som hviler på gode relationer. Jeg tror på, at fællesskab bliver omdrejningspunktet for vores fremtidige sundhedstilgang.

Uforløst potentiale

Hvis hun skal forestille sig VitaPark anno 2025, ser hun det som et kraftcenter, hvor gode idéer udklækkes og omsættes til konkret handling. Et altid fuldt hus, som folk venter i kø for at blive en del af.

  • Det handler om at skabe fællesskab omkring nogle aktiviteter, hvor borgerne kan få en positiv oplevelse, uanset om de er en del af arbejdsmarkedet eller ej. Et sted, hvor borgeren kan tænke sig selv ind i aktiviteter, der har fokus på, hvad han eller hun kan i stedet for at fokusere på det, borgeren ikke kan, siger Jette Lorenzen, der ser meget frem til workshoppene og borgernes input.
  • Jeg er sikker på, at jeg bliver positivt overrasket, og at der ligger masser af uforløst potentiale i VitaPark. Jeg tror på, at vi kommer til at skabe noget, som andre uden for kommunen – ja, måske endda uden for landets grænser – vil blive nysgerrig på.