Astronauter blev til nybyggere

Astronauter blev til nybyggere

VitaParks rumrejse er slut, og nu skal der bygges nyt. Fem arbejdsgrupper går nu i gang med at forvandle alle de kreative idéer til lyslevende fællesskab i Odder Kommune.

Kan man forvente, at folk frivilligt vil forpligte sig til at løfte endnu flere opgaver, end de oprindeligt sagde ja til?

Og kan man forvente, at en eksisterende gruppe mennesker, der har lagt alle grundstenene for et frivilligt stykke arbejde, vil tage godt imod en flok helt nye frivillige, der også ønsker at bidrage med tanker og idéer?

Det var nogle af de tanker, der optog Stine Jylov, leder af VitaPark, op til søndag 26. august. Den søndag var hun nemlig vært for den sidste workshop i rumrejsen mod at udvikle de tomme, uudnyttede rum i VitaPark, der begyndte i foråret i år.

Heldigvis blev alle bekymringer og forbehold gjort aldeles til skamme.

Fem arbejdsgrupper er født

– Det gik over al forventning. Vi fik lavet fem grupper, som folk valgte sig ind på efter interesse og hjerteblod, og vi fik valgt tovholdere for de fem grupper, forklarer Stine Jylov.

Faktisk blev tovholderne til to af de fem grupper valgt blandt de helt nye ansigter.

– Det var fantastisk at opleve, hvordan den eksisterende gruppe bare åbnede sig for de nye og lukkede dem ind i fællesskabet – helt uden forbehold, siger hun.

Der er stadig plads til flere

Stine Jylov understreger, at der stadig er plads til flere frivillige kræfter i de fem arbejdsgrupper. Også selv om man ikke på noget tidspunkt har været del af rumrejsen.

– Rumrejsen er slut nu. Nu er vi VitaParks medskabere, og nu handler det om at skabe nyt ud fra alle de gode input, vi fik undervejs. Men man kan stadig bidrage med nye tanker, hvis man har lyst til at være med, forsikrer hun.

Er du interesseret i at medvirke i en af de fem arbejdsgrupper, skal du blot kontakte Stine Jylov på stine.jylov@odder.dk

Yderligere oplysninger:

Stine Jylov, leder af VitaPark, tlf. 29 48 56 60

Fakta om de fem arbejdsgrupper:

1. Grøn energi

 • Klimabæredygtige løsninger i forhold til udvikling af bygningsmassen
 • Grønne ydervægge, hvor man kan dyrke afgrøder
 • Klimaskærm
 • Fokus på, hvordan de aktiviteter, der sker i Hospitarium, kan generere energi – fx når man cykler på træningscykel
 • Producere den energi, der skal bruges i bygningen
 • Nul-energi løsninger

2. Udearealer

 • Sansehaver
 • Skolehaver
 • Urtehaver
 • Vand
 • Skaterbane
 • Tårn
 • Fitnessredskaber
 • Leg

3. Fødevarer/køkken

 • Fra jord til bord
 • Madlaboratorium
 • Nye madvarer
 • Lave mad fra bunden
 • Madkurser
 • Fællesspisning
 • Vi laver mad til hinanden

4. Værksteder

 • Øvelokaler
 • Teater
 • Musik
 • Håndværk
 • Film

5. Refugium

 • Kunstnere, forskere og andre giver videre til Hospitarium
 • Små lejligheder
 • Værksteder

Fakta om VitaPark og Rumrejsen:

Odder Kommune købte i 2012 det gamle centralsygehus i Odder og omdøbte stedet til VitaPark. Med VitaPark ønskede man at skabe liv i det gamle hospitalskompleks og besluttede, at huset skulle stå på tre ben: Sundhedsfremme, kultur og erhverv.

I foråret 2018 mødtes rumrejsedeltagerne for første gang på Odder Parkhotel for at udvikle de uudnyttede rum i VitaPark i en såkaldt samskabelsesproces.

I en sådan proces er alle deltagere ligestillet. Kommunen har ikke en større stemme end andre deltagere, men deltager på lige fod. I Rumrejsen har alle kunne byde ind med sine kompetencer, drømme og ideer. Om man var direktør i kommunen, gymnasieelev, virksomhedsejer eller pensionist.